Geodatastyrelsen

geodatastyrelsen blev etableret d. 1. januar 2016 og er en del af klima-, energi- og forsyningsministeriet. styrelsen er myndighed for ejendomsregistrering i danmark og søkortlægning i danmark, grønland og færøerne. geodatastyrelsen ligger i aalborg. som led i regeringens plan bedre balance – statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder blev den tidligere geodatastyrelsen pr. 1. januar 2016 opdelt i to selvstændige styrelser; en ny geodatastyrelsen, som placeres i aalborg, og en ny styrelsen for dataforsyning og effektivisering, som placeres i københavn. selve flytningen til aalborg forventes at ske i anden halvdel af 2016. i geodatatyrelsen har vi ansvaret for ejendomsregistrering og matriklen, der udgør det juridiske grundlag for omsætning, belåning, vurdering og beskatning af fast ejendom i danmark. vi har desuden ansvar for søopmåling og søkortlægning til brug for fritidssejlads og skibserhvervets navigation i de danske, grønlandske og færøske farvande. herunder ansvaret for salg og distribution af marine data og produkter for danmark og grønland. inden for både ejendomsområdet og det maritime område har vi fokus på at understøtte tværoffentlige samarbejder med henblik på at sikre den bedst mulige service til borgere og virksomheder, samt at sikre en effektiv opgaveløsning på tværs af den offentlige sektor. geodatastyrelsen er bl.a. ansvarlig for etablering af en dansk maritim infrastruktur (msdi), der skal danne grundlag for, at myndigheder kan samordne deres aktiviteter og optimere anvendelsen af havets arealer og resurser til gavn for både den økonomiske udvikling og havmiljøet. på ejendomsområdet udfører vi bl.a. projekter i det tværoffentlige grunddataprogram, herunder matriklens udvidelse og ejerfortegnelsen

Tomba.io ですぐに試してみましょう。

事実 Geodatastyrelsen

Webサイト

gst.dk

就業者数

201-500

業界

government administration

DK

North Denmark Region

Norresundby

住所

31 Lindholm Brygge

電話番号

+45%207254%205150

Email pattern

{f}{l}

Email Accept all 状態

False

Email Blocked 状態

False

Whois 作成日

August 10th 2000, 12:00:00 am

Total Emails

82

Total Personal Emails

64

Total Generic Emails

18

Last updated

January 9th 2024, 01:51:26 am

あらゆるウェブサイトの背後にいる人のメールアドレスを見つける

ソーシャルアカウント Geodatastyrelsen

すべてのメールアドレス gst.dk

carsten riise-jensen

c***@gst.dk
我々は見つけた 3 情報源 for ウェブ上で。
https://doczz.fr/doc/320815/cl-on-hca-is..
https://pdfslide.net/documents/internati..
https://fdocuments.net/document/internat..

cartographer

3 Sources

charlotte andersen

c***@gst.dk
このメール アドレスは Web 上で公開されていません。

geotekniker

0 Sources

tino winkler

t***@gst.dk
このメール アドレスは Web 上で公開されていません。

planer

0 Sources

hanne mortensen

h***@gst.dk
このメール アドレスは Web 上で公開されていません。

topograf

0 Sources

mogens hansen

m***@gst.dk
このメール アドレスは Web 上で公開されていません。

forretningsansvarlig

0 Sources

pia tolstrup

p***@gst.dk
このメール アドレスは Web 上で公開されていません。

kartograf

0 Sources

di he

d***@gst.dk
このメール アドレスは Web 上で公開されていません。

ecommerce analyst

0 Sources

mia quorp

m***@gst.dk
このメール アドレスは Web 上で公開されていません。

kontorfuldmà gtig

0 Sources

guzel akhmetova

g***@gst.dk
このメール アドレスは Web 上で公開されていません。

vertrieb

0 Sources

gustaf holmefjord

g***@gst.dk
このメール アドレスは Web 上で公開されていません。

developer

0 Sources

72 検索結果 gst.dk

アカウントを作成すると、電子メール アドレスの公開、完全な結果の取得、検索フィルター、CSV のダウンロードなどができるようになります。

メールの形式

EmailPattern #

johndoe@gst.dk

{first}{last}

No

john.doe@gst.dk

{first}.{last}

No

john-doe@gst.dk

{first}-{last}

No

doejohn@gst.dk

{last}{first}

No

doe.john@gst.dk

{last}.{first}

No

doe-john@gst.dk

{last}-{first}

No

jdoe@gst.dk

{f}{last}

No

j.doe@gst.dk

{f}.{last}

No

j-doe@gst.dk

{f}-{last}

No

johnd@gst.dk

{first}{l}

No

john.d@gst.dk

{first}.{l}

No

john-d@gst.dk

{first}-{l}

No

djohn@gst.dk

{l}{first}

No

d.john@gst.dk

{l}.{first}

No

d-john@gst.dk

{l}-{first}

No

doej@gst.dk

{last}{f}

No

doe.j@gst.dk

{last}.{f}

No

doe-j@gst.dk

{last}-{f}

No

john@gst.dk

{first}

No

doe@gst.dk

{last}

No

jd@gst.dk

{f}{l}

Available

j.d@gst.dk

{f}.{l}

No

j-d@gst.dk

{f}-{l}

No

dj@gst.dk

{l}{f}

No

d.j@gst.dk

{l}.{f}

No

d-j@gst.dk

{l}-{f}

No

よくある質問 Geodatastyrelsen

Where is Geodatastyrelsen's physical location?

Geodatastyrelsen is headquartered in DK.

What are the key industries and company size for Geodatastyrelsen?

Geodatastyrelsen operates within the government administration industry and reports a company size of 201-500 employees.

Can you provide Geodatastyrelsen's contact information?

Certainly, Geodatastyrelsen can be reached at the phone number +45%207254%205150.

What is the total number of emails cataloged by Geodatastyrelsen?

As of the latest update, Geodatastyrelsen has cataloged a total of 82 emails.

Does Geodatastyrelsen have any restrictions on the types of emails it accepts?

Geodatastyrelsen does not indiscriminately accept all types of emails. The platform has specific criteria and verification processes to ensure the validity and relevance of the email addresses it lists, reflecting its policy on accepting specific types of emails.

Is there any block on Geodatastyrelsen's email finding capabilities?

No, there is no block on Geodatastyrelsen's email finding capabilities, confirming that the service operates freely without no restrictions.

How can one connect with Geodatastyrelsen on social media?

Geodatastyrelsen maintains an active presence on major social media platforms, including Twitter (undefined), Facebook (Danish-Geodata-Agency/237073696431644), and LinkedIn (kms).

What email pattern does Geodatastyrelsen utilize for creating email addresses?

Geodatastyrelsen employs the email naming pattern '{f}{l}''

What is the geographical location of Geodatastyrelsen's headquarters?

Geodatastyrelsen is headquartered in Norresundby, North Denmark Region, DK. The precise location is marked by the street address 31 Lindholm Brygge.

企業を閲覧する

当社の企業インデックスには数十万の企業が含まれています。